Thuế môn bài là gì? Hạn nộp thuế cho nhà nước năm 2021

Các quy định về thuế môn bài có khá nhiều nhưng lại rất rõ ràng. Dựa vào vốn điều lệ mà doanh nghiệp đăng ký, thuế này sẽ đóng theo từng mức khác nhau. Nhưng các chủ doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong vấn đề về bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt như thế nào. Ở bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.

Lệ phí (thuế) môn bài là gì?

Thuế môn bài là mức thuế mà doanh nghiệp phải đóng hằng năm dựa trên vốn điều lệ mà bạn đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh.

thuế môn bài
Thuế (lệ phí) môn bài là gì?

Lệ phí thuế môn bài: là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Bạn có thể hiểu đơn giản hơn, đây chính là mức thuế mà doanh nghiệp của bạn sẽ phải nộp hằng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Mức thuế môn bài mà bạn cần phải đóng sẽ được phần theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký, giá trị gia tăng của từng năm kinh doanh kế trước của địa phương/ quốc gia hay doanh thi của năm kinh doanh kế trước.

Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp năm 2021

Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp năm 2021 sẽ dựa vào vốn điều lệ và vốn đầu tư mà doanh nghiệp đăng ký.

Mức đóng thuế môn bài đối với doanh nghiệp :

 • Đối với vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ
 • Mức thuế môn bài 3 triệu/năm
 • Thuộc bậc 1
 • Đối với vốn điều lệ/vốn đầu tư dưới 10 tỷ
 • Mức thuế môn bài 2 triệu/năm
 • Thuộc bậc 2
 • Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác
 • Mức thuế môn bài là 1 triệu/năm
 • Thuộc bậc 3

Mức đóng thuế môn bài đối với cá nhân và hộ gia đình:

Đối với trường hợp này, mức đóng sẽ dựa trên doanh thu của hộ kinh doanh và cá nhân đó.

 • Doanh thu trên 500 triệu/năm
 • Mức thuế môn bài phải đóng là 1 triệu đồng
 • Thuộc bậc 1
 • Doanh thu trên 300 triệu/năm đến 500 triệu/năm
 • Mức thuế môn bài phải đóng là 500 nghìn đồng
 • Thuộc bậc 2
 • Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/năm
 • Mức thuế môn bài phải đóng là 300 nghìn đồng
 • Thuộc bậc 3

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

thuế môn bài
Tờ khai thuế môn bài

Khi nộp tờ khai lệ phí môn bài, thời hạn được nộp chậm nhất là  ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trừ trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021

thuế môn bài
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí

Cũng như những năm cũ, thời hạn nộp thuế năm 2021 cũng dựa trên Căn cứ khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2021.

– Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi hộ kinh doanh (kể cả đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) thì khi kết thúc sẽ được miễn thuế môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp như sau:

 • Nộp chậm nhất vào ngày 30/7 khi kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm.
 • Tương tự, chậm nhất ngày 30/01 năm liền kề, khi kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm

– Đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp như sau:

 • Nếu ra hoạt động lại vào 6 tháng đầu năm thì thời hạn để nộp là 30/7 của chính năm mà doanh nghiệp hoạt động trở lại
 • Nếu doanh nghiệp ra hoạt động rơi vào 6 tháng cuối năm thì hạn nộp là 30/01 của năm sau đó.

Cách nộp lệ phí môn bài 2021

Bạn có 2 cách để nộp lệ phí môn bài:

 • Cách thứ nhất: Nộp qua tài khoản Ngân hàng của công ty trên trang thuế điện tử.
 • Cách thứ hai: Nộp tiền mặt qua phòng giao dịch của Ngân hàng.
  thuế môn bài
  Cách nộp lệ phí môn bài

Các quy định xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ta sẽ có các hình thức: phạt cảnh cáo, phạt tiền tùy theo mức độ và thời gian nộp chậm. Số ngày chậm nộp sẽ tính từ ngày hết hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài.

 • Trường hợp trễ 1-5 ngày sẽ phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2 triệu đến 5 triệu khi thời gian nộp chập là 1 đến 30 ngày. Trong trường hợp từ 31 ngày đến 60 ngày thì sẽ phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.
 • Trường hợp nộp trễ từ 2 đến 3 tháng sẽ bị phạt từ 8 đến 15 triệu.
 • Trong trường hợp trước khi cơ quan thuế có công bố kiểm tra, doanh nghiệp đã nộp đủ và đúng số tiền thuế nhưng thời gian trễ đã là trên 90 ngày thì sẽ phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu.

Mức phạt chậm nộp tiền Lệ phí môn bài

Mức phạt chậm nộp tiền thuế căn cứ theo Điều 59 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định.  Chúng ta có công thức để tính số tiền phạt chậm nộp như sau:

Số tiền phạt chậm nộp Lệ phí môn bài = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)

Sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế sẽ bắt đầu tính là ngày nộp chậm

thuế môn bài
Thuế môn bài

Ví dụ:

Một doanh nghiệp X phải nộp lệ phí môn bài mức 2 là 2 triệu. Công ty X có thời hạn nộp là ngày 31/01/2020. Do quên nên ngày 20/2/2020 kế toán công ty mới nộp. Như vậy, công ty này đã nộp chậm 20 ngày tính từ ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.

Ta sẽ có công thức tính sau đây:

Số tiền phạt chậm nộp = 2.000.000 đồng x 0,03% x 20 ngày = 1.200.000 đồng

Đó là những thông tin cơ bản về thuế môn bài mà bất cứ ai khi muốn bước ra kinh doanh cũng cần phải nắm rõ. Dựa vào kiến thức này, bạn sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đối với nhà nước, giúp công việc làm ăn thuận lợi và tránh gặp rắc rối hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *