Tài Sản Là Gì? Các Loại Tài Sản Theo Quy Định Hiện Hành

Tài sản là gì? Đó là những vật có giá trị bằng tiền, là đối tượng của các quyền tài sản và các lợi ích vật chất khác. Tài sản bao gồm vật có thực, vật hiện có sẽ có như hoa lợi, lợi tức, vật sẽ được sản xuất theo mô hình đã thoả thuận giữa các bên, tiền và giấy tờ có giá bằng tiền và các quyền tài sản.

Tài sản là gì?

Vậy tài sản là gì? Theo điều 105 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) xác định như sau: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

tài sản là gì
Tài sản là gì?

Các loại tài sản

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản

  • Vật

Đối tượng được phân thành nhiều nhóm khác nhau. Căn cứ vào mối quan hệ, tùy theo công dụng của các đối tượng với nhau, các đối tượng được phân thành: Đối tượng chính là đối tượng độc lập có thể khai thác theo tính năng của nó (TV, điều hòa, máy ảnh …); Vật phụ là vật phục vụ trực tiếp cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính nhưng có thể tách rời khỏi vật chính (điều khiển tivi, điều hòa, thùng máy ảnh, …).

Căn cứ vào việc xác định giá trị sử dụng của vật khi vật đó được chia thành nhiều phần nhỏ, Bộ luật dân sự chia vật thành vật chia được và vật không chia được. Căn cứ vào đặc điểm và giá trị của tài sản sau khi sử dụng được chia thành vật tiêu hao và vật tư không tiêu hao. Căn cứ vào dấu hiệu phân biệt của các đồ vật, người ta phân loại đồ vật thành đồ vật cùng loại và đồ vật cụ thể. Ngoài ra, người ta còn chia thành đối tượng đồng bộ và đối tượng không đồng bộ.

  • Tiền

Theo Mác, tiền là hàng hoá đặc biệt, tách khỏi thế giới hàng hoá, dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của mọi hàng hoá khác. Nó trực tiếp thể hiện lao động xã hội và thể hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa.

“BLDS 2015” và BLDS 2015 điều quy định tiền là tài sản nhưng không có quy định nào làm rõ bản chất pháp lý của tiền. chỉ tiền tệ có giá trị thực sự được lưu hành, tức là được pháp luật thừa nhận, mới được coi là tài sản. Tiền là một phương tiện thanh toán đa năng, một vật tích lũy tài sản và một thước đo giá trị.

  • Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá được hiểu là những giấy tờ có giá trị bằng tiền và có thể chuyển nhượng trong các giao lưu dân sự. Giấy tờ có giá hiện nay tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như séc, cổ phiếu, tín phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu… Về hình thức, giấy tờ có giá là một chứng chỉ được lập dưới hình thức, trình tự luật định.

Nội dung thể hiện trên giấy tờ có giá thể hiện quyền tài sản, giá cả của giấy tờ có giá là giá trị của quyền tài sản và quyền này được pháp luật bảo vệ. giấy tờ có giá có tính thanh khoản và là công cụ chuyển nhượng với điều kiện toàn bộ giấy tờ có giá được chuyển nhượng một lần, việc chuyển nhượng một phần giấy tờ có giá là vô hiệu.

Ngoài ra, giấy tờ có giá có thời hạn, khả năng đòi nợ và rủi ro. Còn những giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy đăng ký xe máy,… không phải là giấy tờ. có giá trị lớn. Các loại giấy tờ này chỉ được coi là vật thuộc sở hữu của người đứng tên trên giấy tờ.

  • Quyền tài sản

Theo quy định tại Điều 115 BLDS 2015, quyền tài sản là quyền có giá trị bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Quyền là quyền dân sự chủ quan của chủ thể và được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Quyền tài sản, hiểu theo nghĩa rộng là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện hành vi đối với tài sản của mình và yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ mang lại lợi ích vật chất cho chủ sở hữu tài sản. tôi. Theo nghĩa này, quyền sở hữu cũng là một loại tài sản.

tài sản
Phân loại các nhóm tài sản

➡️➡️➡️ Xem thêm: Dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín giá rẻ – chỉ từ 1 triệu

➡️➡️➡️ Xem thêm: Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ – Chính Hãng Uy Tín

➡️➡️➡️ Xem thêmDịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín có bảo hành – giá chỉ từ 500k

Tài sản bao gồm bất động sản và động sản

Điều 107 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định bất động sản và động sản như sau:

“1. Bất động sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

2) Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.”

Việc phân loại tài sản thành bất động sản và bất động sản là cách phân loại tài sản dựa trên các đặc điểm vật chất của nó là động sản hay bất động sản. Bất động sản do đặc tính tự nhiên của nó, được hiểu là những tài sản không thể di chuyển hoặc di chuyển được do bản chất tự nhiên của việc xây dựng tài sản đó, bao gồm:

+ Đất: Đất trong giao lưu dân sự được xác định theo diện tích đất và vị trí của mảnh đất đó. Điều này được thể hiện trên bản đồ địa chính, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thông qua quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Nhà, công trình gắn liền với đất: Nhà, công trình trên đất cũng được coi là một dạng bất động sản do đặc điểm tự nhiên của nó nếu nó được xây dựng gắn liền với đất bằng một kết cấu chặt chẽ chứ không đơn thuần là “đặt” trên mặt đất. Vì vậy, một cái lều xiếc hay một cái lán chợ tạm không được coi là bất động sản.

+ Cây cối, hoa màu và các tài sản khác trên đất: Khoáng sản, cây cối hoa màu trên đất cũng được coi là bất động sản miễn là con người chưa khai thác, chặt phá, thu lượm. Nếu tách khỏi đất, chúng sẽ trở thành động sản. Giả sử khoáng sản, cây cối hoa màu chưa được khai thác nhưng đã là đối tượng của hợp đồng mua bán trước thì việc mua bán trước này có làm cho khoáng sản, cây cối hoa màu có thể di chuyển được hay không? cho dù nó vẫn còn trên mặt đất? Luật pháp của tất cả các quốc gia đều giả định rằng những tài sản này, trong trường hợp trên, đã trở thành động sản.

+ Động sản trở thành bất động sản theo mục đích sử dụng: Những động sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng được coi là bất động sản. Nhưng với những điều kiện nào thì động sản được coi là gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng? Thông thường, việc gắn động sản vào nhà ở, công trình xây dựng một mặt phải nhằm tạo ra một thể thống nhất cho mục đích sử dụng nhà, công trình đó, mặt khác phải gắn động sản với nhà, công trình. . phải do người có quyền (quyền sở hữu hoặc quyền khác) thực hiện đối với nhà, công trình xây dựng.

tài sản
Các loại bất động sản và động sản

Hơn nữa, vật đính kèm phải có tính chất chắc chắn, không thể tháo rời mà không làm hư hại, mất mỹ quan của ngôi nhà, công trình. Ví dụ như hệ thống điện nước trong nhà, tượng nếu bám chắc vào hốc tường cũng có thể coi là bất động sản.

Bất động sản được pháp luật quy định: Ngoài những bất động sản nêu trên, khi cần thiết bằng các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, pháp luật có thể xác định bất động sản khác là bất động sản. Chẳng hạn, theo quy định tại Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì quyền sử dụng đất là bất động sản.

Căn cứ vào thời điểm tài sản hình thành và thời điểm xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu thì bất động sản, động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản hiện có là tài sản đã tồn tại ở thời điểm hiện tại và đã được xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu tài sản đó (nhà xây,…).

Tài sản hình thành trong tương lai được hiểu là tài sản chưa hình thành hoặc chưa hình thành đồng bộ tại thời điểm xem xét nhưng chắc chắn đã hoặc sẽ hình thành trong tương lai (nhà ở xây dựng theo dự án, tiền lương, hoa lợi,…) . Ngoài ra, tài sản hình thành trong tương lai có thể bao gồm tài sản đã hình thành tại thời điểm giao dịch mà sau thời điểm giao dịch, tài sản đó thuộc sở hữu của các bên (tài sản mua bán). , thừa kế nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng chính chủ).

Trên đây là chia sẻ về “Tài sản là gì” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP để được tư vấn. Hy vọng bài viết này đã giải đáp những băn khoăn của bạn đọc về tài sản là gì và các thông tin liên quan. Theo dõi chúng tôi để có thêm nhiều viết bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *