So sánh Nghị định 44/2023 về giảm thuế GTGT 2% với Nghị định 15/2022

 

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

Chính sách giảm thuế GTGT 2% tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP về cơ bản tương tự chính sách giảm thuế GTGT quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhưng có một số điểm mới.

Dưới đây là lưu ý một số điểm mới của Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT 2% từ ngày 01/7/2023 – 31/12/2023.  

1. Đối tượng được giảm thuế GTGT 2%

Nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP (tương tự như Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Tuy nhiên, Nghị định 44/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về giảm thuế GTGT 2% đối với mặt hàng than khai thác bán ra của tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín, cụ thể:

Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT 2%

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong các Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP cơ bản được giữ như các Phụ lục kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và có sửa đổi một số mã HS để thống nhất với mã HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính.

– Sửa đổi phần ghi chú cuối Danh mục hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục I và Phục lục III để phù hợp với nguyên tắc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, cụ thể:

+ Đối với phần ghi chú cuối Phụ lục I: Mã HS ở cột (10) chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

+ Đối với phần ghi chú cuối Phụ lục III: Mã số HS ở cột (10) Phần A và cột (4) Phần B  Phụ lục này chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

3. Lập hóa đơn giảm thuế GTGT 2%

Nghị định 44/2023/NĐ-CP sửa đổi nội dung hướng dẫn lập hóa đơn để phù hợp với quy định của pháp luật về hóa đơn, cụ thể tại Khoản 5 Điều 1 hướng dẫn:

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

4. Hiệu lực thi hành của chính sách giảm thuế GTGT 2%

Chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *