7 nguyên tắc cơ bản của kế toán cơ bản bạn cần biết

7 nguyên tắc kế toán cơ bản do luật kế toán ban hành đã giúp ích cho các doanh nghiệp lớn, nhỏ và thuận tiện cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đặc biệt là giúp kiểm toán viên dễ dàng hơn trong việc đưa ra những lời khuyên đúng đắn và phù hợp về báo cáo tài chính; đồng thời giúp người sử dụng hiểu và đánh giá chính xác các thông tin của báo cáo tài chính.

Nguyên tắc kế toán là gì?

Không giống như suy nghĩ của nhiều người, đã là nguyên tắc thì nó sẽ bất biến và cố định. Nhưng các nguyên tắc kế toán này không ngừng được cải tiến; thay đổi và hoàn thiện để đáp ứng sự phát triển chung của nền kinh tế. Nguyên tắc kế toán là tất cả các quy định được chuẩn hóa thành các chuẩn mực; quy ước là tổ chức; doanh nghiệp thường áp dụng trong quá trình thực hiện công việc kế toán và lập báo cáo tài chính. Việc áp dụng các nguyên tắc kế toán giúp thông tin tài chính kế toán được cung cấp đạt độ tin cậy nhất định. Có rất nhiều nguyên tắc kế toán khác nhau.

nguyên tắc kế toán

 

➡️➡️➡️ Xem thêm: Dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín giá rẻ – chỉ từ 1 triệu

➡️➡️➡️ Xem thêm: Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ – Chính Hãng Uy Tín

➡️➡️➡️ Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín có bảo hành – giá chỉ từ 500k

7 nguyên tắc cơ bản của kế toán

Nguyên tắc Cơ sở dồn tích (Accruals basis)

Nội dung của nguyên tắc cơ sở dồn tích quy định các nghiệp vụ kế toán; tài chính của doanh nghiệp có liên quan đến tài sản; nợ phải trả; nguồn vốn tự có; doanh thu, chi phí… đều phải ghi sổ kế toán tại thời điểm phát sinh; không căn cứ vào thời gian nhận và thanh toán thực tế hoặc tương đương tiền mặt. Các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích luôn cho chúng ta thấy tình hình tài chính trong quá khứ; hiện tại và tương lai của doanh nghiệp đó. Thông qua nguyên tắc này, chúng ta có thể hiểu rằng mọi nghiệp vụ kinh tế của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phải được ghi sổ kế toán tại thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thực tế thu chi.

– Ví dụ: Doanh nghiệp A tháng 6 ghi nhận doanh thu 30 triệu đồng nhưng đến tháng 7 mới nhận được tiền; tuy nhiên kế toán vẫn phải ghi sổ kế toán vào thời điểm tháng 6.

Nguyên tắc hoạt động liên tục (Going concern)

Nội dung của nguyên tắc này yêu cầu báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Nếu thực tế khác với giả định, báo cáo phải được lập trên cơ sở khác và đưa ra lý do trên cơ sở mới để lập báo cáo tài chính. Dựa trên nguyên tắc này, bắt buộc kế toán không được trích lập nhiều hơn các khoản dự phòng và thực hiện đúng các nguyên tắc. Yêu cầu đối với các quy định này không được đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và thu nhập không được nhỏ hơn giá trị của các khoản phải trả và chi phí. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế. Các khoản chi phí được ghi nhận khi có khả năng phát sinh chi phí.

Nguyên tắc giá gốc (Historical cost)

Tất cả tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (giá mà doanh nghiệp phải trả để có được tài sản đó). Chi phí được tính dựa trên số tiền hoặc số tiền mặt tương đương đã trả; phải trả hoặc theo giá trị hợp lý của tài sản được đo lường tại thời điểm tài sản đó được ghi nhận. Nguyên giá của tài sản này không bị kế toán tùy ý điều chỉnh; trừ khi có quy định cụ thể khác trong luật kế toán hoặc các chuẩn mực kế toán.

– Ví dụ: Khách sạn A mua 1 máy giặt công nghiệp vào tháng 2/2020, giá 200 triệu (chưa VAT) – VAT 10% nên giá gốc của máy giặt sẽ là: 200 triệu + 20 triệu (thuế) = 220 triệu. Đến tháng 11/2020, giá bán loại máy giặt này trên thị trường tăng lên 250 triệu đồng (chưa bao gồm VAT); Tuy nhiên, giá của chiếc máy giặt đó vẫn phải ghi là giá lúc mới mua là 220 triệu đồng.

nguyên tắc kế toán
Tất cả tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc

Nguyên tắc phù hợp (Matching concept)

Nguyên tắc này nhắc nhở người dùng rằng phải có sự phù hợp giữa việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải có một khoản chi phí tương ứng. Các khoản chi tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí của kỳ trước hoặc chi phí liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Việc ghi nhận các khoản chi phí hợp lý tương ứng với doanh thu trong kỳ phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp phân tích, tính toán chính xác thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; Đây là cơ sở để tính thuế TNDN cần phải nộp cho nhà nước.

Nguyên tắc nhất quán (Consistency)

Trong một kỳ kế toán cần có sự thống nhất giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn để áp dụng. Nếu có sự thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán thì phải bổ sung vào thuyết minh báo cáo, giải thích lý do và ảnh hưởng của nó.

– Ví dụ: Doanh nghiệp A chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm thì trong quá trình hạch toán năm kế toán chỉ được áp dụng đúng phương pháp này.

Nguyên tắc thận trọng (Prudence concept)

Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi phải xem xét cẩn thận và nhắc nhở lập các ước tính kế toán trong những điều kiện không có gì chắc chắn. Hãy cẩn thận để không trích lập các khoản dự phòng quá lớn; không nên đánh giá quá cao giá trị của tài sản và các khoản thu nhập; không nhỏ hơn giá trị của các khoản phải trả và chi phí. Chỉ khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, doanh thu và thu nhập mới được ghi nhận. Tương tự như việc ghi nhận các khoản chi phí, phải có bằng chứng về khả năng phát sinh.

– Ví dụ: Khách sạn A vừa bán cho khách 20 món quà lưu niệm, tổng giá là 15 triệu đồng. Ngay sau đó, kế toán khách sạn A phải trích lập dự phòng trị giá 20 món đồ vừa bán (tương đương 15 triệu) trong trường hợp khách trả lại vì hàng lỗi.

nguyên tắc kế toán
Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi phải xem xét cẩn thận

Nguyên tắc trọng yếu (Materiality concept)

Trọng yếu đề cập đến thực tế là thông tin phụ thuộc vào quy mô và bản chất của thông tin hoặc các sai sót trong các trường hợp cụ thể. Trường hợp thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch thông tin báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin cần được xem xét cả về mặt định lượng và chất lượng. Mong các doanh nghiệp áp dụng 7 nguyên tắc cơ bản một cách đúng đắn và hợp lý nhất; nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh tế và lập báo cáo tài chính.

– Ví dụ: Trong báo cáo tài chính của khách sạn A, một số khoản mục có cùng nội dung và tính chất được gộp chung vào một khoản mục lớn. Như: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Tiền đang chuyển … được gộp chung vào mục Tiền và các khoản tương đương tiền – Hoặc: Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa, Hàng gửi bán … được gộp chung vào mục Hàng tồn kho.

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được áp dụng đúng đắn giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định. Điều này cũng giúp kiểm toán viên và nhà quản trị dễ dàng đánh giá tình hình và đưa ra những lời khuyên phù hợp, kịp thời cho kế hoạch kinh doanh và sử dụng vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *