Lệch Tiền Thuế GTGT Trên Hóa Đơn Xử Lý Thế Nào?

Khi kinh doanh và thực hiện các giao dịch thương mại, việc xuất hiện sự lệch lạc trong việc tính toán và khai báo tiền thuế GTGT trên hóa đơn là một khả năng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, việc xử lý tình huống này đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết về các quy định liên quan. Hãy cùng Kế toán Phú Thịnh tìm hiểu về việc lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn xử lý thế nào? Để bảo đảm hoạt động kinh doanh được diễn ra một cách trôi chảy và hợp pháp.

1. Căn cứ pháp lý để giải quyết sai sót trên hóa đơn

Hóa đơn là loại chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ lập. Hóa đơn được dùng để ghi nhận thông tin và thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do Cơ quan thuế đặt in (theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Trường hợp phát hiện lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn được xếp vào trường hợp xảy ra sai sót về tiền thuế trên hóa đơn điện tử. Căn cứ pháp lý để kế toán giải quyết hóa đơn điện tử có sai sót bao gồm các văn bản pháp luật:

Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

2. Hướng dẫn giải quyết lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Lệch tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên hóa đơn sẽ dẫn đến sai lệch về tiền thuế phải nộp. Điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp hoặc có thể bị phạt khi sai lệch tiền thuế phải nộp.

Một số trường hợp lệch tiền thuế GTGT có thể được quy vào hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Và có thể bị xử phạt hình sự theo quy định của pháp luật.

2.1. Nguyên nhân dẫn đến sai lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Dưới đây là một số nguyên nhân có thể dẫn đến việc lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn, cụ thể:

– Kế toán có sai sót trong quá trình lập hóa đơn;

– Sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn vào phần mềm/hệ thống kế toán;

– Sai sót trong quá trình tính thuế GTGT (VAT).

Khi phát hiện ra sai sót về tiền thuế trên hóa đơn, kế toán phải xử lý kịp thời để tránh rủi ro và đảm bảo hóa đơn phải phản ánh đúng, trung thực các nội dung trong quá trình mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật.

2.2. Xử lý lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người kế toán có thể xử lý lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn như sau.

Đối với trường hợp người mua hoặc người bán phát hiện sai sót

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021 Tổng cục thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã/không có mã của Cơ quan thuế đã gửi cho người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về thuế suất, tiền thuế thì tiến hành xử lý như sau:

– Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai lệch. Trường hợp người mua và người bán có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập thì người bán, người mua lập văn bản thỏa thuận. Văn bản ghi rõ sai sót sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn có sai lệch.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh phải có dòng “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm”

– Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn sai lệch, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế. Trong văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế.

Hóa đơn điện tử thay thế phải có dòng “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm”

Lưu ý:

Người bán phải ký số trên hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế, sau đó gửi cho người mua (trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cho Cơ quan thuế (trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Đối với trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Trong trường hợp Cơ quan thuế phát hiện có sai sót trong hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế đã lập thì tiến hành xử lý như sau:

– Cơ quan thuế thực hiện thông báo cho người nộp thuế theo Mẫu số 01/TB-RSĐT (ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) để người nộp thuế tiến hành kiểm tra sai sót;

– Người nộp thuế thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT (ban hành kèm theo tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP) về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai lệch theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế.

Khi hết thời hạn thông báo trên Mẫu số 01/TB-RSĐT mà người nộp thuế không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 02. Nếu quá thời hạn thông báo lần 2 mà người nộp thuế vẫn chưa thông báo, thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp thanh tra, kiểm tra sử dụng hóa đơn điện tử.

Sai lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn điện tử là sai sót nghiêm trọng, cần phải xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn xử lý lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn điện tử. Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về Dịch vụ kế toán và Phần mềm hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ:

CÔNG TY DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH

  • Tel: 0886.678.555 – 0947.770.222
  • VPĐD Hà Nội: TT6.2B-83 Khu Đô Thị Đại Kim Mới, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
  • VPĐD HCM: 279-281 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *