Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử thay thế

Việc sai sót trong quá trình sử dụng Hóa đơn điện tử là không tránh khỏi. Để xử lý thì có thể phải lập hóa đơn điện tử thay thế. Vậy lập hóa đơn điện tử thay thế như thế nào? Sau đây là hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử thay thế mà Kế Toán Phú Thịnh gửi tới Quý khách hàng:

1. Hóa đơn điện tử là gì? 

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Trường hợp lập hóa đơn điện tử thay thế

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn thực hiện lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập

3. Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử thay thế

Bước 1: Tìm kiếm, xác định hóa đơn điện tử cần thay thế.

Tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Bước 2: Lập biên bản thu hồi hóa đơn cũ và tạo hóa đơn mới

Khi đó, phần mềm sẽ động lấy các thông tin: Tên hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Tên đơn vị; Mã số thuế của đơn vị; Tên khách hàng; Mã số thuế khách hàng; Địa chỉ khách hàng; Điện thoại khách hàng; Mã số khách hàng; Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ.

Lưu ý: Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa.

Bước 3:  Tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện phát hành hóa đơn mới và cung cấp cho khách hàng theo cách sau:

– Vào mục Quản lý hóa đơn thay thế, tìm kiếm hóa đơn thay thế theo tiêu chí: Mẫu số; Ký hiệu hóa đơn; Số hóa đơn; Mã số thuế khách hàng; ngày tạo từ ngày đến ngày. Tại đây ta có thể xem lại văn bản thu hồi hóa đơn và chỉnh sửa.

– Sau đó chọn xem chi tiết hóa đơn thay thế. Và thực hiện “ký và phát hành” như hóa đơn trước đó.

Trên đây là những hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử thay thế tới độc giả và khách hàng quan tâm, Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *