Hướng dẫn cách đọc một báo cáo tài chính đơn giản

Để đọc báo cáo tài chính, thông thường bạn cần chú ý đến 3 loại báo cáo tài chính quan trọng nhất, đó là bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Đọc bảng cân đối kế toán

Tài khoản quan trọng mà bạn cần lưu ý là tài khoản 131 và 331 trên bảng cân đối kế toán phải thu của khách hàng và công nợ phải trả phía nhà cung cấp có khớp nhau hay không, cụ thể

 • Tài khoản 131, 331 giảm so với cùng kỳ là đánh giá tốt.
 • Tài khoản 131 không được chiếm tỷ trọng quá cao trong phần tài san.
 • Tài khoản 331 không được chiếm tỷ trọng quá cao trong phần vốn chủ sở hữu

2. Đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các bước đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

 • Bước 1: Tách riêng các khoản doanh thu và chi phí của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Xác định tỷ trọng từng khoản doanh thu trong tổng doanh thu, chi phí trong tổng chi phí và so sánh sự thay đổi của doanh thu, chi phí với cùng kỳ.
 • Bước 3: Quan sát, phân tích và đánh giá sự thay đổi doanh thu, chi phí.

3. Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho doanh nghiệp biết vòng quay luân chuyển của nguồn vốn, khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp nhanh hay chậm:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Thanh toán cho nhà cung cấp, thu từ khách hàng thanh toán cho người lao động, nộp thuế, trả lãi ngân hàng,… Dòng tiền này bao gồm lượng tiền do doanh nghiệp làm ra, không phải khoản huy động hay vay nợ.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Là dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm hay thanh lý tài sản cố định, tài sản dài hạn của doanh nghiệp.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Dòng tiền liên quan đến việc tăng hay giảm vốn chủ sở hữu và hoạt động vay nợ của doanh nghiệp.

Khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần lưu ý:

 • Ngoại trừ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thì dòng tiền từ đầu tư và hoạt động tài chính đều có bản chất là tăng ở kỳ hiện tại và giảm ở kỳ tương lai hoặc đảo ngược lại.
 • Phần trọng âm cần nghiên cứu là lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh bởi nó phản ánh khả năng tạo tiền trên thực tế của doanh nghiệp.
 • Tiền và các khoản tương đương tiền vào cuối kỳ có thể giảm so với kỳ trước nhưng đây không hẳn là tín hiệu xấu bởi doanh nghiệp đã thanh toán các khoản vay của mình trước đó.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 

Tel(zalo): Nguyễn Tín – 0989 189 892

Emailnguyentin.kthn@gmail.com

Website: Giaiphapdoanhnghiep.com.vn

Địa chỉ phía Bắc:+ CS1: Tòa smile số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

+CS2: Toà Nhà An Bình Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ phía Nam: 279-281 Đường Cộng Hoà, Tân Bình, HCM

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *