Hướng Dẫn Cách Báo Cáo Thuế Hộ Kinh Doanh

 

Hộ kinh doanh cá thể được biết đến là loại hình kinh tế phổ biến ở nước ta. Tất cả các đối tượng tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có nghĩa vụ đóng thuế vào Ngân sách nhà nước. Điều này bao gồm các hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, việc tính toán và làm báo cáo thuế hộ kinh doanh không phải ai cũng nắm bắt được. 

Các phương pháp báo cáo thuế hộ kinh doanh 

Theo quy định mới nhất tại Điều 3 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, các hộ kinh doanh có thể lựa chọn báo cáo thuế trong các phương pháp sau đây:

Phương pháp kê khai thuế

Đây là cách kê khai số thuế dựa trên tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ. Phương pháp này đa số áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh quy mô lớn. Và cũng có thể là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa phải quy mô lớn. Nhưng họ chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Báo cáo thuế dựa từng lần phát sinh

Đây có thể xem là phương pháp khai thuế được tính theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế. Nó được tính cụ thể trong từng lần phát sinh. Cách báo cáo thuế hộ kinh doanh này thường áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên. Và họ không có địa điểm kinh doanh cố định. 

Những cá nhân này không bị bắt buộc thực hiện chế độ kế toán. Nhưng cần phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu hợp pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hơn nữa là yêu cầu xuất trình kèm theo hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh.

Phương pháp thuế khoán

Đây được coi là phương pháp nộp thuế trọn gói. Nó thường được áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Đơn vị có thu nhập đóng thuế thấp hoặc khó xác định số tiền đóng thuế. Nên được quy định khoản thuế phải đóng tương ứng cho cá nhân, hộ kinh doanh đó. Mức thuế khoán là tổng số tiền thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng gộp lại.

Hướng dẫn làm báo cáo thuế hộ kinh doanh quy mô lớn

Thực hiện kê khai thuế

Hộ kinh doanh cần kê khai đó là những hộ kinh doanh có quy mô lớn. Hoặc đối với hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn. Nhưng chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh quy mô lớn được xác định dựa trên tiêu chí về doanh thu, lao động sử dụng. Ví dụ như số người lao động tham gia đóng BHXH từ 10 người trở lên. Hay đối với tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên đối với những hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản các các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp.

Theo đó, hộ kê khai sẽ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ. Đối với những hộ kê khai trong các lĩnh vực ngành nghề có xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng sẽ không phải thực hiện chế độ kế toán.

Báo cáo thuế hộ kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022. Theo đó, hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định.

Hồ sơ báo cáo thuế cần chuẩn bị

Để thực hiện báo cáo thuế nhanh chóng, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây dây:

  • Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD được ban hành kèm thông tư 40/2021/TT-BTC
  • Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD. Nó được ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Các hộ kê khai không phải nộp phụ lục bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD. Điều này xảy ra với trường hợp có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng.

Nơi nộp báo cáo thuế hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh sẽ nộp báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp báo cáo thuế 

Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo tháng. Với thời hạn chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Hộ kinh doanh sẽ kê khai thuế theo quý thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Thời hạn nộp thuế

Mức thời hạn này chậm nhất ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cuối cùng. Đây cũng sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Nếu thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Hộ kê khai tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Đối với kê khai tạm ngừng kinh doanh thì chậm nhất một ngày làm việc trước khi tạm ngừng cần thực hiện thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời, trường hợp này sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế. Đối với hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không trọn tháng khi khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng các hoạt động, kinh doanh không trọn quý khi khai thuế theo quý.

Hộ kê khai sẽ được đổi từ hộ khoán trong năm

Đối với hộ khoán trong năm thực hiện phải chuyển đổi sang hộ kê khai, trước khi chuyển đổi hộ khoán cần khai điều chỉnh. Kèm theo bổ sung Tờ khai thuế khoán mẫu 01/CNKD. Theo đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai điều chỉnh và bổ sung hộ khoán để thực hiện các điều chỉnh giảm thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi. Chậm nhất sẽ rơi vào ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế hộ khoán cần thực hiện tờ khai điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *