Hàng biếu, tặng có phải xuất hóa đơn không?

Hàng biếu, tặng có phải xuất hóa đơn không? Chi phí mua quà biếu, tặng có được tính vào chi phí khấu trừ thuế hay không? đây là câu hỏi của khá nhiều bạn đọc thắc mắc, cùng theo dõi bài viết sau đâu để có câu trả lời.

1. Hàng biếu, tặng có phải xuất hóa đơn không?

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng…(trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Đồng thời, Công văn số 47499/CTHN-TTHT năm 2022 cũng nêu rõ phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng khách hàng, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Như vậy, khi xuất hàng để biếu, tặng (khách hàng, người lao động…) đều phải xuất hóa đơn như bán hàng bình thường cả khi mua tặng luôn hoặc nhập về kho rồi biếu, tặng.

2. Chi phí mua quà biếu, tặng được tính vào chi phí khấu trừ thuế?

Mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được tính để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

– Trường hợp quà biếu, tặng khách hàng:

+ Đây là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

+ Là khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Trường hợp quà tặng nhân viên: Ngoài các điều kiện nêu trên, tổng số chi quà tặng nhân viên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

3. Cách viết hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng

Theo quy định, cần lưu ý các mục sau khi xuất hoá đơn quà biếu tặng:

  • Mục “Họ và tên người mua hàng”: Tên người mua hàng/người được tặng;
    Mục tên đơn vị: Tên đơn vị nhận quà tặng. Trong trường hợp khách không lấy hoá đơn thì điền “Khách hàng không lấy hoá đơn”;
  • Mục mã số thuế và địa chỉ người mua hàng: Điền thông tin của bên nhận hàng;
  • Mục tên hàng hóa, dịch vụ: Điền tên hàng hóa quà tặng và ghi kèm theo, ví dụ: Hàng cho biếu tặng không thu tiền;
  • Mục đơn vị tính và số lượng:  Điền như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường.
  • Mục đơn giá: Ghi giá bán của hàng hóa là quà tặng.
  • Mục thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Điền như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *