Gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp được không?

Doanh nghiệp có thể gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp được không? Nếu có thì điều kiện như thế nào và thủ tục đề nghị gộp báo cáo tài chính với cơ quan thuế quản lý thực hiện ra sao?

1. Điều kiện để được gộp Báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp

Về việc doanh nghiệp có được phép gộp báo cáo tài chính của 2 năm liền kề hay không, cần căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cụ thể, Điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về việc gộp kỳ Quyết toán thuế TNDN như sau:
Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch nhưng sẽ được xác định theo năm tài chính áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch.
Đối với kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập từ khi được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp/ GCN đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng:
Được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trong đó, kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng không được vượt quá thời gian 15 tháng.
Tại Khoản 4, Điều 12, Luật kế toán số 88/2015/QH13 cũng có quy định về việc gộp kỳ kế toán như sau:
“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”
Như vậy, để được gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng.
  • Tổng cộng kỳ kế toán năm của 2 năm gộp lại phải ít hơn 15 tháng.

2. Đối tượng được gộp báo cáo tài chính

Dựa theo những quy định nêu ra tại mục (1), những doanh nghiệp thuộc đối tượng dưới đây sẽ được phép gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp.
Cụ thể gồm:
Doanh nghiệp vừa mới thành lập
– Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì sẽ được cộng với kỳ kế toán của năm kế tiếp.
– Trường hợp DN thành lập từ ngày 1/10 của năm nay: được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo.
Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/ hình thức sở hữu, sáp nhận, chia tác, giải thể, phá sản 
– Áp dụng cho trường hợp kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng.
– Trường hợp DN thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo sẽ được gộp báo cáo vào năm liền trước.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 

Tel(zalo): Nguyễn Tín – 0989 189 892

Emailnguyentin.kthn@gmail.com

Website: Giaiphapdoanhnghiep.com.vn

Địa chỉ phía Bắc:+ CS1: Tòa smile số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

+CS2: Toà Nhà An Bình Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ phía Nam: 279-281 Đường Cộng Hoà, Tân Bình, HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *