Điểm khác biệt giữa Thông tư 32/2011/TT-BTC và thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/9/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, ban hành với mục đích quy định rõ một số điều khoản tại Luật quản lý thuế 2021 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. Vậy Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 32/2011/TT-BTC có những điểm khác nhau cơ bản nào?

Nội dung Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Dữ liệu HĐĐT Không đồng bộ lên Cơ quan thuế Đồng bộ lên Cơ quan Thuế ngay trong ngày xuất và gửi hóa đơn cho người mua.
Đăng ký thông báo phát hành hóa đơn Phải làm thông báo phát hành hóa đơn kèm theo mẫu và dải số hóa đơn đăng ký Chỉ cần Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế (Đơn đăng ký ký số gửi điện tử)

Ký hiệu và mẫu số tự động tham chiếu theo quy định. Số hóa đơn bắt đầu từ 1 cho đến 99.999.999 trong năm. Sang năm bắt đầu lại từ 1.

Sửa thông tin trên mẫu hóa đơn – Với thông tin bắt buộc (tên, địa chỉ):

+ Nộp TB04

+ Trường hợp đổi CQT quản lý: thì nộp thêm BC26 cho CQT chuyển đi; Bảng kê HĐ chưa sử dụng cho CQT chuyển đến

– Với thông tin không bắt buộc:

+ Nộp mẫu mới đính kèm vào Thông báo phát hành đã nộp cho CQT trước đó

– Với Tên, địa chỉ:

+ Nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký cho CQT (Tờ khai ký số gửi điện tử)

– Với các thông tin khác:

+ Có thể tự thay đổi ở mẫu và không cần làm thủ tục gì với CQT

Chữ ký số dùng để ký hóa đơn Không phải thông báo với Cơ quan Thuế sẽ ký bằng CKS nào Phải đăng ký với CQT ký bằng CKS nào (Khai báo tại tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử)

– Khi gia hạn, thay đổi CKS phải thông báo với CQT (Khai báo tại tờ khai thay đổi thông tin đăng ký)

Mẫu hóa đơn Bắt buộc đăng ký mẫu hóa đơn khi đăng ký thông báo phát hành Không bắt buộc. Mẫu hóa đơn do các đơn vị khởi tạo và chỉ là bản thể hiện của hóa đơn điện tử.
Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy quy định Không quy định
Xử lý hóa đơn đã xuất có sai sót 1. HĐ chưa kê khai thuế, chưa gửi người mua

– Hủy hóa đơn sai và lập hóa đơn mới

2. HĐ chưa kê khai thuế, đã gửi người mua

– Lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc thu hồi hóa đơn sai

– Hủy hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế

3. HĐ đã kê khai thuế, chỉ sai tên, địa chỉ người mua:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

4. HĐ đã kê khai thuế, sai các thông tin khác tên, địa chỉ người mua

– Lập biên bản điều chỉnh

– Lập hóa đơn điều chỉnh

 

Không căn cứ vào kê khai thuế hay chưa, Ngườ sử dụng có thể lựa chọn thực hiện thay thế hay điều chỉnh hóa đơn. Cụ thể như sau:

1. Hóa đơn chưa gửi cho người mua:

– Hủy hóa đơn sai sót

– Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên CQT

– Lập hóa đơn mới

2. Hóa đơn đã gửi người mua, chỉ sai tên hoặc địa chỉ người mua:

– Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên CQT

– Thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

3. Hóa đơn đã gửi người mua, sai các thông tin khác tên hoặc địa chỉ người mua:

– Có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý sau:

+ Lập hóa đơn thay thế. Hoặc:

+ Lập hóa đơn điều chỉnh

=> Lưu ý: Trường hợp HĐ đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện HĐ tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

– Gửi thông báo hóa đơn sai sót cho CQT

– Lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (Nếu 2 bên có thỏa thuận lập biên bản)

CQT rà soát dữ liệu hóa đơn và yêu cầu giải trình nếu phát hiện nghi vấn sai sót Chưa quy định quy định.

Khi nhận được thông báo của CQT, đơn vị phải gửi thông báo hóa đơn sai sót cho CQT

Báo cáo BC26 , bắt buộc hàng tháng Không còn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *