Công văn 5585 – Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Ngày 11/12/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5585/TCT-DNNCN về việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh gửi đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD), Tổng cục Thuế đã có công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, việc triển khai chức năng BĐSHKD đã được thực hiện từ ngày 01/8/2023 tại 05 Cục Thuế (Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình) và sẽ tiếp tục triển khai với 58 Cục Thuế còn lại từ tháng 02/2024 đối với thông tin lập Bộ thuế khoán của năm 2024.

Việc triển khai chức năng BĐSHKD đã hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, góp phần nâng cao công tác xây dựng dự toán đối với hộ kinh doanh. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế với sự giám sát của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, đảm bảo bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, giữa các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Để đảm bảo hiệu quả của việc công khai thông tin, nâng cao chất lượng của việc tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, đảm bảo việc lập Bộ thuế khoán năm 2024 sát thực tế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống để đáp ứng việc công khai thông tin lần 01 (dự kiến doanh thu và mức thuế hộ khoán) có thể triển khai ngay trên chức năng BĐSHKD từ tháng 12/2023.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, quán triệt tới các Phòng chức năng, Chi cục Thuế về việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

1. Triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn để tránh bỏ sót hộ, tổ chức khảo sát doanh thu và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh, cập nhật “Cơ sở dữ liệu riêng” của Cục Thuế về quản lý hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, trong đó chú trọng các ngành nghề trọng điểm của hộ kinh doanh tại địa bàn. Đối với “Cơ sở dữ liệu riêng” cần được triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin để đảm bảo việc khai thác, chỉ đạo, kiểm soát tập trung của Cục Thuế đối với việc xác định doanh thu và mức thuế khoán của hộ kinh doanh tại các Chi cục Thuế. Trên cơ sở đó đảm bảo việc lập Bộ thuế khoán năm 2024 đối với hộ kinh doanh sát thực tế.

2. Tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

3. Thực hiện đầy đủ các bước xử lý dữ liệu lập Bộ hộ khoán năm 2024 trên hệ thống TMS theo quy định để đảm bảo thông tin công khai lần 01 có thể công khai ngay trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, từ đó thông tin công khai lần 01 sẽ được đồng bộ ngay trên chức năng BĐSHKD từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh (truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân) bao gồm cả việc tra cứu và phản hồi thông tin trên chức năng BĐSHKD của cơ quan thuế nhằm giúp cho người dân, hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *