Tài Sản Di Chuyển Khi Bỏ Sổ Hộ Khẩu Giấy Phải Thay Đổi Gì Để Miễn Thuế

Phải Thay đổi hồ sơ miễn thuế đối với tài sản di chuyển khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Kế Toán Phú Thinh nhé!

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP về bỏ sổ hộ khẩu giấy, hồ sơ miễn thuế đối với tài sản di chuyển khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023 bao gồm:

  • Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan
  • Giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
  • Văn bản chứng minh việc chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt thời hạn lao động ở nước ngoài đối với tổ chức, công dân Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước
  • Hộ chiếu (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp hộ chiếu được cấp thị thực rời) hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam
  • Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưyển vượt định mức miễn thuế: 1 bản chính.
  •  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế: 1 bản chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *