Quy Định Mức Phạt Nộp Chậm Tờ Khai Thuế

 

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế chính là biện pháp chế tài của cơ quan thuế. Nó được áp dụng nhằm giúp các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đúng hạn. Nhờ đó, cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp sẽ nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Đồng thời, có thể tiến hành thu thuế nếu doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế. Vậy, các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế được quy định như thế nào? Các bạn hãy tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

Nguyên tắc áp dụng mức phạt nộp chậm tờ khai thuế

Với đối tượng người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

Cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt nộp chậm tờ khai thuế có mức tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Khi đã xác định được mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm. Và nó vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ. Đồng nghĩa được giảm trừ tình tiết tăng nặng. Điều này được áp dụng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

Các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ đã được sử dụng. Với mục đích để xác định khung tiền phạt thì không được sử dụng khi xác định số tiền phạt cụ thể theo quy định.

Khi phạt tiền, mức phạt nộp chậm tờ khai thuế với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là mức trung bình của khung phạt tiền đã được quy định đối với hành vi ấy.

 • Với tình tiết giảm nhẹ, mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt. Nhưng mức phạt tiền đối với hành vi ấy không được giảm vượt quá mức tối thiểu của khung tiền phạt;
 • Với tình tiết tăng nặng, mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức phạt của khung tiền phạt. Nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt mức tối đa của khung tiền phạt.

Cách tính số ngày nộp chậm tờ khai thuế

Số ngày chậm nộp tờ khai thuế được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai đến ngày thực hiện Tờ khai.

Ví dụ thời hạn nộp tờ khai thuế Quý II là ngày 31/7, ngày chậm nộp sẽ tính từ ngày 1/8 đến ngày nộp Tờ khai. Cụ thể nộp vào ngày 8/8 thì số ngày tính nộp chậm là 8 ngày.

Nhưng cũng cần chú ý rằng, trường hợp người nộp khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp và cổng thông tin gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Các mức phạt nộp chậm các tờ khai thuế

Theo Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

 • Thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ;
 • Thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trừ trường hợp có tình tiết giảm nhẹ khi nộp chậm từ 01 ngày đến 05 ngày;
 • Thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;
 • Thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày, trên 91 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Và không nộp tờ khai thuế dù không phát sinh thuế: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng;
 • Thời hạn trên 90 ngày: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Các trường hợp không áp dụng mức phạt nộp chậm tờ khai thuế

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế sẽ không được áp dụng với các trường hợp sau:

 • Nộp chậm do sự cố kỹ thuật tại Cổng thông tin điện tử. Nguyên nhân đến từ cơ quan Thuế là trường hợp bất khả kháng.
 • Nộp chậm do thực hiện dựa trên văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan Thuế.
 • Không xử phạt đối với với trường hợp khai sai và người nộp thuế đã khai bổ sung. Đồng thời, tự giác nộp đủ số tiền thuế trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế.
 • Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nộp hồ sơ quyết toán. Với trường hợp có phát sinh số tiền thuế được hoàn; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ấn định thuế theo quy định Luật Quản lý thuế.

Mục đích đề ra mức phạt nộp chậm tờ khai thuế

Là chủ doanh nghiệp hay là kế toán, bạn cần biết vì sao lại có những mức phạt như vậy. Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế được đưa ra vì những mục đích sau:

 • Đảm bảo cho cơ quan quản lý theo dõi được tình hình hoạt động. Hơn nữa là quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các khoản đóng thuế giúp đảm bảo nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Vì vậy, khi doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế và nộp thuế không đúng thời hạn thì sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn thu ngân sách và việc theo dõi tình hình hoạt động của cơ quan quản lý. Do đó, các mức phạt được đưa ra để doanh nghiệp tuân thủ đúng theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *