Phân tích Nghị định 49/2022 sửa Nghị định 209/2013 hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Dưới đây là nội dung phân tích những điểm thay đổi đáng chú ý liên quan đến thuế GTGT tại Nghị định 49/2022/NĐ-CP mà các doanh nghiệp cần quan tâm:

Xác định giá đất được trừ đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giá đất được trừ để tính thuế GTGT là:

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trước đây: Không quy định cụ thể mà chỉ nêu chung là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *