Nghị Định 12/2023 Về Gia Hạn Nộp Thuế 2023

 

Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Các Nghị định về gia hạn nộp thuế qua các năm

Từ khi dịch covid-19 xuất hiện cho đến nay đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, vì vậy Chính phủ đã ban hành các nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua các năm, cụ thể:

  • Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, có hiệu lực từ ngày 08/4/2020.
  • Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, có hiệu lực từ ngày 09/4/2021.
  • Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Và mới đây nhất là Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế 2023

Nghị định 12/2023/NĐ-CP có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

  • 04 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023 
  • Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT năm 2023 
  • Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất năm 2023
  • Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023
  • Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II năm 2023 

Văn bản triển khai, hướng dẫn Nghị định 12/2023/NĐ-CP

  • Ngày 14/04/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện 02/CĐ-TCT về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tại Nghị định quy định thời gian gia hạn như sau:

Gia hạn 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023, gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023, gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023, gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023; gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý l, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023; gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn chậm nhất là ngày 30/9/2023.

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn 30382/CTHN-TTHT ngày 05/5/2023 về gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *