Mẫu Biên Lai Thu Tiền Mới Nhất Năm 2023 Và Cách Lập

Mẫu biên lai thu tiền mới nhất và cách lập biên lai thu tiền như thế nào? Các bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai thu tiền đối với doanh nghiệp là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ..

(1) Hai loại biên lai thường gặp:

Một là: Biên lai in sẵn mệnh giá: trên mỗi tờ biên lai đã được in sẵn một số tiền phí, lệ phí cho mỗi lần nộp và mức thu phí được cố định.
Hai là: Biên lai không in sẵn mệnh giá: trên mỗi tờ biên lai số tiền thu được do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu tiền trong các trường hợp sau:

 • Phí, lệ phí được pháp luật quy định mức thu bằng tỷ lệ phần trăm;
 • Phí, lệ phí có nhiều chỉ tiêu thu tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức ,cá nhân nộp tiền;
 • Phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế.

(2) Trường hợp sử dụng biên lai thu tiền:

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền như: thu tiền phạt, thu lệ phí dịch vụ sinh hoạt, thu lệ phí cố định… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ…
Cuối ngày, căn cứ vào bản biên lai thu tiền đã lưu người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (trường hợp thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
Biên lai thu tiền là chứng từ kế toán quan trọng hỗ trợ hạch toán chính xác, minh bạch. Biên lai thu tiền cần được lưu giữ theo quy định về hóa đơn, chứng từ.

2. Mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp và cách lập

Mẫu biên lai thu tiền dành cho doanh nghiệp và cách ghi biên lai thu tiền như thế nào? trong trường hợp là kế toán mới hoặc bắt đầu làm công việc thu chi hạch toán cần nắm rõ.

2.1. Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT  ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cụ thể, mẫu biên lai thu tiền được quy định theo Mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cụ thể như sau:

 

Đơn vị:[1] ………………

Địa chỉ: ………………..

Mẫu số 06 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN [2]

Ngày …..tháng …..năm 2023

Quyển số: [3]………….

Số:………….

Họ và tên người nộp: [4]  ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thu: [5] …………………………………………………………………………………..

Số tiền thu: [6]…………………………(Viết bằng chữ): …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

Người nộp tiền [7]

(Ký, họ tên)

Người thu tiền [7]

(Ký, họ tên)

 

Cách lập biên lai thu tiền như sau:

 • Tại [1] người lập ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp thu tiền và có đóng dấu doanh nghiệp ở khu vực này.
 • Tại [2] chú ý Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (người ghi đặt giấy than viết một lần).
 • Tại [3] biên lai thu tiền phải đóng thành quyển và phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
 • Tại [4] người lập ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền có thể là đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức…
 • Tại [5] Ghi rõ nội dung thu tiền.
 • Tại [6] Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD… Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.
 • Tại [7] sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp.

Lưu ý sau khi lập xong người thu tiền lưu lại liên 1, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ

2.2. Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu biên lai thu tiền dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Mẫu số 06-TT) quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 như sau:

 

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: …………………..

                                   Mẫu số 06 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng….năm….

Quyển số: ……………..

Số: ………………………

Họ và tên người nộp: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Nội dung thu …………………………………………………………………………………………….

Số tiền thu:…………………………. (Viết bằng chữ): …………………………………………….

 

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 

Ở biên lai thu tiền quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC có cách lập tương tự với mẫu biên lai thu tiền tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và mẫu biên lai đều có tính chất hướng dẫn.
Người lập biên lai thu tiền lưu ý có thể thêm các nội dung để phù hợp với đặc điểm ngành hàng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị mình nhưng bắt buộc phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán, đồng thời đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về Dịch vụ kế toán và Phần mềm hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ:

CÔNG TY DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH

 • Tel: 0886.678.555 – 0947.770.222
 • Trụ sở Hà Nội: TT6.2B-83 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
 • VPĐD HCM: 279-281 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *