Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Ngày nay, sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin được ứng dụng nhiều vào các lĩnh vực hoạt động của con người, trong lĩnh vực quản lý cũng vậy. Nó góp phần làm cho con người có thể quản lý công việc có hiệu quả, nhanh chóng, cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy. Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức thực hiện công tác kế toán nhằm tạo ra một hệ thống thông tin kế toán hợp lý, được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp thông tin trung thực, đáng tin cậy với những kỹ thuật xử lý thông tin kế toán mới, góp phần vào việc gia tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Đây là xu hướng phát triển phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước, nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay.

Vì vậy, trong bài viết này hãy cùng Nhanh.vn tìm hiểu về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

1. Hệ thống thông tin kế toán là gì?

Hệ thống là một tập hợp các phần tử (các thành phần) có liên hệ với nhau, hoạt động để hướng tới mục đích chung theo cách tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra các yếu tố ra trong một quá trình xử lý có tổ chức.

Hệ thống thông tin kế toán là một phân hệ chuyên môn của hệ thống thông tin quản lý, là hệ thống thu thập, xử lý các hoạt động kinh doanh để tạo các thông tin hữu ích về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho người sử dụng liên quan.

Mục tiêu của kế toán là lập ra báo cáo tài chính – phương tiện truyền đạt thông tin kế toán tài chính, trình bày kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm đến nó, được lập theo định kỳ và theo quy định bắt buộc, gồm các báo cáo sau:

– Bảng cân đối kế toán

– Kết quả hoạt động kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh báo cáo tài chính

Người sử dụng thông tin kế toán

–  Người quản lý doanh nghiệp

– Người có lợi ích trực tiếp từ hoạt động của doanh nghiệp

– Người có lợi ích gián tiếp từ hoạt động của doanh nghiệp

2. Các chức năng của hệ thống thông tin kế toán.

– Thu thập, lưu trữ dữ liệu về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Xử lý, cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng liên quan như:

+ Cung cấp báo cáo tài chính cho đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.

+ Cung cấp thông tin hữu ích cho việc lập kế hoạch.

+ Cung cấp thông tin hữu ích cho kiểm tra, kiểm soát thực hiện kế hoạch.

+ Cung cấp thông tin hữu ích cho việc điều hành hoạt động hàng ngày.

– Kiểm soát.

+ Kiểm soát tuân thủ qui trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Bảo vệ tài sản vật chất, thông tin.

+ Kiểm soát hoạt động xử lý thông tin nhằm đảm bảo thông tin được xử lý chính xác, kịp thời.

3. Nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán

– Nguyên tắc thiết kế hệ thống mã

Hệ thống mã là tập hợp các ký tự theo nguyên tắc nhất định để mô tả thôngtin đối tượng, nhằm mục đích thuận tiện cho việc xử lý và lưu trữ.

+ Phù hợp nhu cầu thông tin yêu cầu.

+ Linh hoạt, phù hợp nhu cầu phát triển.

+ Dễ sử dụng.

– Nguyên tắc tổ chức các kiểm soát trong hệ thống kế toán

+ Kiểm soát sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cá nhân trong bộ máy kế toán.

+ Kiểm soát thiết bị nhằm đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật và hiện vật.

+ Kiểm soát được hoạt động xử lý của phần mềm và an toàn cho phần mềm.

+ Kiểm soát việc truy cập hệ thống để đảm bảo an toàn dữ liệu và chương trình xử lý.

+ Kiểm soát an toàn lưu trữ dữ liệu.

+ Có kế hoạch dự phòng giúp hệ thống hồi phục nhanh khi thiên tai, hỏa hoạn, phá hoại xảy ra.

+ Kiểm soát nhập liệu: kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu như tính có thực,chính xác và đầy đủ…

+ Kiểm soát xử lý dữ liệu: kiểm tra nhập trùng, nhập sai số liệu.

+ Kiểm soát kết quả dữ liệu.

Như vậy, trên đây là những thông tin cần biết về hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp hiện nay.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 

CÔNG TY DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH

Hotline: 0886678555 – 0947770222

Địa chỉ phía Bắc:+ CS1: Tòa smile số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

+CS2: Toà Nhà An Bình Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ phía Nam: 279-281 Đường Cộng Hoà, Tân Bình, HCM

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *