Công Việc Kế Toán Cần Làm Vào Cuối Năm Tài Chính

Đối với kế toán, cuối năm tài chính là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với nhiều nghiệp vụ, công tác tài chính kế toán quan trọng. Để có được sự khởi đầu thuận lợi hơn trong năm mới, cũng như tránh khỏi các rủi ro về xử phạt theo quy định của pháp luật, trong bài viết dưới đây Kế toán Phú Thịnh xin được tổng hợp những công việc kế toán cần theo dõi và thực hiện vào mỗi dịp cuối năm.

Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp là gì?

Nhiệm vụ của kế toán được quy định tại Điều 4 Luật kế toán 2015 như sau:

“Điều 4. Nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.”

Những công việc cuối năm kế toán cần lưu ý để thực hiện quyết toán cuối năm

1. Tiền mặt:

– Làm biên bản kiểm kê quỹ

– Kiểm tra có nghiệp vụ nào chi trả tiền có hóa đơn từ 20 triệu không?

– Tồn quỹ có lớn quá? Bất hợp lý không? Lưu ý: chỉ ảnh hưởng về thuế TNDN khi bạn có chi phí lãi vay.

2. Tiền gửi:

– Đã đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi chưa, đối chiếu sổ phụ khớp chưa?

– Chi phí chuyển tiền, các phí cà thẻ thanh toán đều có hóa đơn --> Lưu ý nhớ lấy về để lưu chứng từ.

3. Thuế VAT đầu vào

– Đối chiếu số phát sinh tờ khai và số ps nợ TK 133: đã khớp chưa?

– Kết chuyển chỉ tiêu 43 có khớp với chỉ tiêu 22 kỳ sau không?

– Hóa đơn chứng từ hợp lê không: Mã số thuế, tên công ty, địa chỉ, thuế suất?

– Rà soát điều kiện được khấu trừ đã ok chưa: hình thức thanh toán đã ok chưa; VAT hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp tiền chưa? Bù trừ công nợ có quy định trong hợp đồng không (lưu ý trong trường hợp hóa đơn từ 20 triệu đ)?

– Kê khai đúng mẫu chưa? Mẫu 01 hay là Mẫu 02?

– Phân bổ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

– Hạch toán kết chuyển bù trừ đầu vào đầu ra đã đúng chưa?

4. Tạm ứng

– Đã đối chiếu số dư tạm ứng chưa?

– Có số dư tạm ứng nào tồn đọng lâu?

– Chứng từ hoàn ứng phù hợp chưa?: nếu đi công tác cần giấy đi đường.

5. Hàng tồn kho

– Có hàng tồn kho tồn đọng lâu không phát sinh hay những htk lỗi thời, hư hỏng không? Có cần phải trích lập dự phòng không?

– Cần đối chiếu số liệu bảng nhập xuất tồn có khớp với sổ cái, CĐPS

– Có biên bản kiểm kê hàng tồn kho không?

– Đã xử lý, hạch toán chênh lệch giữa thực tế và sổ sách chưa?

– Đã chạy tính giá vốn hằng tháng chưa?

– Đối với công ty xây dựng, xản xuất: Xác định chi phí dở dang đã ok chưa?

6. Tài sản cố định

– Đã có biên bản kiểm kê chưa?

– Đã phân bổ khấu hao chưa? Xác định thời gian phân bổ đã phù hợp với TT 45 chưa?

– Đã xem xét khấu hao, hay VAT, KH đối với xe từ 9 chỗ trở xuống có NG trên 1 tỷ 6

– Đăng ký phương pháp khấu hao

– Chi phí khấu hao tscđ ngừng sử dụng

– Phân loại tài sản?

– Khấu hao đối với máy móc không đạt công suất?

7. Công nợ

– Công tác đối chiếu công nợ.

– Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chứng từ hồ sơ kèm theo ok chưa?

– Bù trừ công nợ đúng quy định chưa?

– Đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ.

8. Lương và các khoản trích theo lương

– Đã hạch toán chi phí lương đầy đủ chưa

– Hạch toán bảo hiểm,KPCĐ

– Hạch toán thuế TNCN

– Hồ sơ giảm trừ ?

– Đăng ký mã số thuế cá nhân

– Quy định về thanh toán tiền lương

– Các chứng từ đầy đủ chưa: Chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động…

– Các thủ tục lao động khác…

9. Thuế phải nộp:

– Kê khai nộp phí môn bài

– Khấu trừ thuế TNCN: Lũy tiến, toàn phần. Lưu ý đặc biệt đối với các nhân không cư trú..

– Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

– Điều kiện được làm cam kết thuế TNCN theo mẫu 02

– Đã hạch toán đầy đủ các khoản truy thu, phạt thuế?

– Kê khai thuế đầy đủ chưa?

– Kê khai điều chỉnh đã thực hiện đúng quy định chưa?

– Đối chiếu số liệu phát sinh tờ khai và hạch toán

– Loại trừ chi phí không hợp lý, hợp lệ (nhập vào mục B4 tờ khai quyết toán)

– Tạm nộp thuế đối với hoạt động BĐS, xây lắp vãng lai

– Phát sinh thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn không?

– Có trường hợp nào phải khấu trừ 10% thuế TNCN….

10. Vốn

– Vốn điều lệ góp đủ chưa? Đối chiếu quy định của luật DN về góp vốn điều lệ

– Góp vốn ảo dẫn tới tiền mặt lớn, trong khi đó có phát sinh chi phí lãi vay --> Rủi ro lãi vay bị loại

– Thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng vốn?

– Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn?….

11. Doanh thu

– Xuất hóa đơn có đúng thời điểm không? Lưu ý Công ty xây dựng xuất hóa đơn theo thời điểm nghiệm thu

– Xuất hóa đơn hàng bán trả lại

– Hạch toán hàng bị khách trả lại

– Hồ sơ doanh thu đã phù hợp chưa?

– Đối chiếu tờ khai với sổ sách

– Chi tiết doanh thu theo lĩnh vực, địa phương theo yêu cầu sếp

– Thuế suất phù hợp với quy định hiện hành không?

– Trường hợp nào cần phải đóng dấu bán hàng qua điện thoại?….

12. Chi phí

– Rà soát hóa đơn chứng từ hợp lệ không?

– Có trích trước chi phí đối với những khoản chi phí đã phát sinh tương ứng với doanh thu nhưng chưa có hóa đơn (TK 335)

– Liệt kê các chi phí không hợp lý hợp lệ,lưu lại để dùng sau này

– Chi phí hạch toán đúng kỳ không?….

13. Kết chuyển

Kết chuyển KQKD cuối kỳ; sử dụng TK 911: Nguyên tắc tài khoản loại 5 trở đi không có số dư….

14. Báo cáo tài chính

– Lên số liệu báo cáo tài chính:

  • Bảng CĐKT, KQKD phần mềm tự động lên số liệu, công việc của bạn là phải hạch toán đúng, chứng từ ok, lưu trữ khoa học
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Lưu chuyển tiền tệ: Phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.

– Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền đúng hạn….

15. Các vấn đề khác

– Kiểm toán

– Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền

– Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị giúp nhà quản trị đưa ra quyết định

– Cân đối lãi lỗ….

Qua bài viết trên Kế toán Phú Thịnh đã hướng dẫn chi tiết cho khách hàng về các công việc cuối năm mà kế toán cần lưu ý, hi vọng các thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bộ phận kế toán của các doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề tồn đọng, sớm hoàn thành các công việc cuối năm

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về Dịch vụ kế toán, Phần mềm hóa đơn điện tử, Chữ ký số vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ:

CÔNG TY DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH

  • Trụ sở Hà Nội: TT6.2B-83 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
  • VPĐD HCM: 279-281 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM
  • Hotline: 0886.678.555 – 0947.770.222

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *